نویسنده = وحید مشایخی قویونلو
اثر افزوده‌ی سیپروفلوکساسین 2 درصد به صورت موضعی بر تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز پوستی

دوره 38، شماره 571، خرداد و تیر 1399، صفحه 245-251

10.22122/jims.v38i571.12789

محمدجواد یزدان‌پناه؛ نغمه زابلی‌نژاد؛ الهه اندخشیده؛ وحید مشایخی قویونلو؛ امید رجبی


تأثیر واکنش آلرژیک موضعی به گلوکانتیم داخل ضایعه‌ای بر روند بهبود لیشمانیوز جلدی

دوره 38، شماره 563، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 62-66

10.22122/jims.v38i563.12699

سمن افخمی اردکانی؛ وحید مشایخی قویونلو؛ بیتا کیافر؛ رضا مرتضایی؛ یحیی شاهرخی


دو مورد سالک مزمن و مقاوم به درمان به عنوان تظاهری اولیه از اختلال لنفوپرولیفراتیو زمینه‌ای

دوره 37، شماره 559، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1436-1439

10.22122/jims.v37i559.12597

رضا مرتضایی؛ ریحانه آرین؛ سمن افخمی اردکانی؛ وحید مشایخی قویونلو


بررسی اثر درمانی تزریق داخل ضایعه‌ی نیمودیپین در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی مقاوم به یک دوره‌ی درمان با آنتی‌موان داخل ضایعه

دوره 37، شماره 544، مهر و آبان 1398، صفحه 1112-1116

10.22122/jims.v37i544.12256

محمدجواد یزدان‌پناه؛ وحید مشایخی؛ نگار مروت‌دار؛ سپیده الیاسی؛ زینب معمارزاده؛ مرضیه پیشگوی


بررسی و مقایسه‌ی صفات شخصیتی در بیماران مبتلا به زگیل تناسلی و افراد سالم

دوره 37، شماره 540، مهر و آبان 1398، صفحه 1019-1025

10.22122/jims.v37i540.11392

آرزو مرادی؛ سید کاظم رسول‌زاده طباطبایی؛ مهدی رزم‌آرا؛ عمادالدین دارچینی مراغه؛ مریم سعیدی؛ وحید مشایخی