نویسنده = محمود پریان
ارزیابی حساسیت دارویی گونه‌های Aspergillus جدا شده از بیماران مبتلا به Onychomycosis نسبت به داروهای ایتراکونازول، وریکونازول و آمفوتریسین

دوره 38، شماره 577، مرداد و شهریور 1399، صفحه 367-375

10.22122/jims.v38i577.12946

فرزانه اکبری؛ علی ناصری؛ عبدالمجید فتی؛ محمد جواد نجف‌زاده؛ لیدا جراحی؛ محمود پریان


شناسایی عوامل درماتوفیتوزیس در مشهد با استفاده از روش مولکولی Polymerase Chain Reaction Sequencing (PCR Sequencing)

دوره 37، شماره 520، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 256-262

10.22122/jims.v37i520.11374

راحله نجاتی حسینی؛ حسین زرین‌فر؛ محمود پریان؛ سعید پرهام؛ عبدالمجید فتی؛ علی رضایی مته‌کلائی؛ محمدجواد نجف‌زاده