نویسنده = ���������� ��������
مقایسه‌ی میزان بقای اتوگرافت غضروف گوش خرگوش در فرم‌های خرد ‌شده، له ‌شده و بلوک

دوره 37، شماره 520، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 249-255

10.22122/jims.v37i520.11512

مریم ایران‌پور؛ علی خدارحمی؛ ابوذر پوررشیدی؛ محمد شفیعی؛ امید آذری؛ سجاده موحدی‌نیا؛ سفانه موحدی‌نیا