نویسنده = ���������� ���������� ��������
دستورالعمل‌های مهم جراحی در زمان کرونا: یک مطالعه‌ی مروری

دوره 39، شماره 623، 1400، صفحه 317-327

10.22122/jims.v39i623.13906

سعید جزینی؛ فاطمه علی اکبری؛ لیلا ابراهیمی شیخ‌شبانی؛ جابر ذبیحی راد؛ ایمان مسعودی چله‌گاهی؛ سمانه دهقان ابنوی


بررسی فراوانی و علل آسیب‌های دستکش‌های جراحی در اعمال جراحی ارتوپدی

دوره 37، شماره 527، خرداد و تیر 1398، صفحه 522-528

10.22122/jims.v37i527.11563

محمد قاسم بندی؛ سعید جزینی درچه؛ حسن فرهمند؛ جابر ذبیحی‌راد؛ الهه موسوی