نویسنده = عباس مریدنیا
ارزیابی فون پشه‌های خاکی‌ در کانون بومی لیشمانیوز پوستی در شهرستان دزفول سال 1397

دوره 38، شماره 593، آذر و دی 1399، صفحه 707-713

10.22122/jims.v38i593.13271

اکرم شفیعی؛ عباس مریدنیا؛ حسینعلی یوسفی؛ لیلا محبی؛ نادر پسته‌چیان


تأثیر عصاره‌ی گیاهان دارویی بر روی کرم‌های انگلی: یک مطالعه‌ی مروری نظام‌مند

دوره 37، شماره 525، خرداد و تیر 1398، صفحه 462-474

10.22122/jims.v37i525.11631

کورش چراغی‌پور؛ عباس مریدنیا؛ محمدرضا شریفی؛ محمدعلی محقق؛ صیاد خانی‌زاده؛ مرتضی نورمحمدی؛ حامد کلانی