نویسنده = لیلا موسوی سرشت
سرانجام‌های متفاوت در زنان باردار مبتلا به کووید 19

دوره 38، شماره 594، آذر و دی 1399، صفحه 745-748

10.22122/jims.v38i594.13274

لیلا موسوی سرشت؛ مریم دهقان؛ طاهره خلیلی بروجنی


دو سرنوشت متضاد به دنبال یک بدخیمی مشترک: آیا پیش‌آگهی در تومور تخمدانی حد واسط قابل پیش‌گویی است؟

دوره 37، شماره 525، خرداد و تیر 1398، صفحه 475-479

10.22122/jims.v37i525.11679

آذر دانش شهرکی؛ لیلا موسوی سرشت؛ امیررضا فرهادیان دهکردی