نویسنده = مریم سهیلی‌پور
شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده‌ی تحریک‌پذیر پس از آماده‌سازی برای کولونوسکپی

دوره 41، شماره 738، آذر و دی 1402، صفحه 866-871

10.48305/jims.v41.i738.0866

محمد جعفری؛ مریم سهیلی پور؛ الهام تابش؛ زهره میربیک سبزواری؛ پیمان ادیبی