نویسنده = ������������ ������������
بررسی مقایسه‌ای تأثیر مرفین به تنهایی و همراه با نالوکسان بر ریخت‌شناسی بیضه در موش صحرایی

دوره 37، شماره 538، مهر و آبان 1398، صفحه 924-930

10.22122/jims.v37i538.11969

تهمینه پیروی؛ ماکان آهنربای؛ آناهیتا فتحی آذربایجانی؛ محمد مرام؛ مجتبی کریمی‌پور؛ مرضیه ابراهیمی


بررسی اثر افزودن کیتوزان به زغال فعال در تجمع پوستی زغال فعال در مدل موش صحرایی

دوره 37، شماره 540، مهر و آبان 1398، صفحه 1001-1006

10.22122/jims.v37i540.12023

تهمینه پیروی؛ نادیا پاشازاده؛ آناهیتا فتحی آذربایجانی