نویسنده = ���������� �������� �������������� ������ ��������������
تأثیر مشاوره‌ی پرستاری بر دانش و عملکرد بیماران مبتلا به سلیاک در زمینه‌ی تبعیت از رژیم غذایی بدون گلوتن

دوره 37، شماره 533، مرداد و شهریور 1398، صفحه 754-761

10.22122/jims.v37i533.12029

طاهره کریمی؛ مرضیه ضیایی‌راد؛ سید محمدحسن امامی نجفی دهکردی؛ ناهید جمالی