نویسنده = �������������������� ������������ ����������
اثر تعاملی تمرین هوازی و مکمل‌یاری ال-کارنیتین بر آپلین بافت قلبی و مقاومت به انسولین Ratهای مبتلا به دیابت

دوره 37، شماره 549، آذر و دی 1398، صفحه 1206-12012

10.22122/jims.v37i549.12366

سرحد آقایی؛ ناصر بهپور؛ صدیقه حسین‌‌پور دلاور؛ حسن صفی‌خانی؛ محمد جلیلوند