نویسنده = �������������� ������������
اثربخشی درمان افشای هیجانی همسریاری تک موردی بر ناگویی خلق در بیماران مبتلا به حملات شبه صرع

دوره 39، شماره 639، 1400، صفحه 631-638

10.22122/jims.v39i639.13488

اسرا باقرزاده؛ نجمه حمید؛ کیومرث بشلیده؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند


تدوین مدل برخی از پیشایندها و پیامدهای سازگاری زناشویی

دوره 38، شماره 569، خرداد و تیر 1399، صفحه 193-200

10.22122/jims.v38i569.12642

سحر خانجانی وشکی؛ ذبیح ا‌لله کاوه فارسانی؛ نسیم جعفری؛ شیما پاشا؛ کیومرث بشلیده