نویسنده = ������������������������� ���������� ����������
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی ارزیابی رفتارهای پرخطر جوانان (YRBS 2019)

دوره 39، شماره 627، 1400، صفحه 390-399

10.22122/jims.v39i627.13895

نسرین زحمتکش رخی؛ سمیرا ابراهیم‌زاده ذگمی؛ جمشید جمالی؛ علی تقی‌پور