نویسنده = امراله ابراهیمی
رابطه‌ی ادراک بیماری، ذهنی‌سازی و سنخ شخصیتی D با کیفیت زندگی بیماران عروق کرونر قلب: کاربردی از مدل معادلات ساختاری

دوره 40، شماره 678، مرداد و شهریور 1401، صفحه 490-497

10.48305/jims.v40.i678.0490

سید محمدحسین موسوی؛ امراله ابراهیمی؛ حمید صانعی؛ محمدرضا عابدی؛ آوات فیضی؛ رضا باقریان سرارودی


نقش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب با میانجی‌گری ادراک بیماری: ارائه‌ی یک مدل معادلات ساختاری

دوره 40، شماره 662، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 115-123

10.48305/jims.v40.i662.0115

توکل خانی زاده؛ رضا باقریان سرارودی؛ امراله ابراهیمی؛ آوات فیضی؛ حمید صانعی