نویسنده = جلال کریمی
ارتباط نمره‌ی کلسیم شریان کرونر در بیماران با و بدون سندرم متابولیک با تشخیص آنژین صدری کاندید سی‌تی آنژیوگرافی کرونری

دوره 40، شماره 689، آذر و دی 1401، صفحه 759-765

10.48305/jims.v40.i689.0759

پروین بهرامی؛ فخرالدین محمد موسایی؛ امیررضا سجادیه؛ جلال کریمی؛ علیرضا نعمت‌الهی


توزیع فراوانی علل مرگ زنان باردار بر اساس یافته‌های اتوپسی در پزشکی قانونی استان اصفهان در سال‌های 99-1391

دوره 40، شماره 666، خرداد و تیر 1401، صفحه 217-222

10.48305/jims.v40.i666.0217

محبوبه حجتی؛ سارا کریمی؛ امید ایروانی؛ علی سلیمانپور؛ جلال کریمی