نویسنده = ���������������� ���������� ��������������
روان‌سنجی ابزار توانمندسازی نوجوانان در بیماری مادرزادی قلبی در ایران

دوره 40، شماره 677، مرداد و شهریور 1401، صفحه 459-466

10.48305/jims.v40.i677.0459

نسیم کاوه چلیچه؛ مرضیه ضیایی راد؛ فریبا جوکار؛ فاطمه السادات باقریان