نویسنده = علیرضا نعمت‌الهی
ارتباط نمره‌ی کلسیم شریان کرونر در بیماران با و بدون سندرم متابولیک با تشخیص آنژین صدری کاندید سی‌تی آنژیوگرافی کرونری

دوره 40، شماره 689، آذر و دی 1401، صفحه 759-765

10.48305/jims.v40.i689.0759

پروین بهرامی؛ فخرالدین محمد موسایی؛ امیررضا سجادیه؛ جلال کریمی؛ علیرضا نعمت‌الهی