کلیدواژه‌ها = پرسش‌نامه
بومی‌سازی و روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی انگ اجتماعی مربوط به بحران کووید-19

دوره 41، شماره 711، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 159-165

10.48305/jims.v41.i711.0159

طیبه اکبری؛ مریم سادات شهشهانی؛ جهانگیر مقصودی


ترجمه و روان‌سنجی مقیاس سلامت اجتماعی سالمندی

دوره 41، شماره 705، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1-8

10.48305/jims.v41.i705.0001

مجتبی فهیمیان؛ نگین مسعودی علوی؛ زهره سادات؛ محبوبه تائبی


طراحی و تأیید پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به چاقی

دوره 35، شماره 421، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 206-215

مهسا قارزی؛ بهروز کلیدری؛ محسن محمودیه؛ بهزاد ذوالفقاری؛ سمیرا دواشی جمالویی


بررسی پایایی بازآزمایی و ثبات درونی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی شخصیتی PID-5 در دانشجویان پزشکی و بیماران روان‌پزشکی

دوره 34، شماره 393، مهر و آبان 1395، صفحه 901-907

لیلا کمال زاده؛ وحیده نیری؛ شیوا ثریا؛ سید وحید شریعت؛ کاوه علوی


بررسی میزان آگاهی از عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی دربین پزشکان و ماماها

دوره 33، شماره 324، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 194-202

مصطفی مظاهری؛ مسعود مختاری؛ شراره مقیم؛ بهرام نصر اصفهانی؛ حاجیه قاسمیان صفایی