کلیدواژه‌ها = پرستار
بررسی اعتبار و پایایی نسخه‌ی فارسی ابزار غربالگری دلیریوم در تشخیص آن در واحدهای مراقبت ویژه

دوره 34، شماره 383، مرداد و شهریور 1395، صفحه 536-546

مهدیه ترشیزی؛ داود حکمت‌پو؛ محمدرضا شعربافچی؛ حمید افشار؛ محمدمهدی آیتی


بررسی و مقایسه دیدگاه‌های پزشکان و پرستاران در مورد چرخه‌ی ارتباط پزشک و پرستار

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1529-1536

احمد رضا زمانی؛ ندا زمانی؛ زهرا شرافت