کلیدواژه‌ها = رژیم پرتودرمانی تقطیعی کوچک
بررسی اثربخشی رژیم‌های پرتودرمانی تقطیعی کوچک بر رده‌ی سلولی ACHN کارسینومای سلول کلیوی

دوره 33، شماره 328، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 400-409

مریم خرمی‌زاده؛ سید علی حسین صابری؛ پروانه شکرانی؛ محمد جواد طهماسبی بیرگانی؛ سید حسین حجازی؛ علی رضا عموحیدری