کلیدواژه‌ها = کوله‌سیستکتومی
کنترل بهتر تغییرات همودینامیک حین کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک با رمی‌فنتانیل در مقایسه با دکسمدتومیدین

دوره 33، شماره 356، آذر و دی 1394، صفحه 1810-1819

علیرضا پورنجفیان؛ فرانک رختابناک؛ محمدرضا قدرتی؛ فرحناز صادقی؛ علی اکبر قمری


بررسی فراوانی نسبی عوارض زودرس ایجاد شده پس از عمل کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک در بیمارستان آموزشی الزهرای (س) اصفهان (1390-1388)

دوره 33، شماره 345، مهر و آبان 1394، صفحه 1281-1289

بهروز کلیدری؛ حسن دهقان بنادکوکی؛ مهدی خزایی؛ شهاب شهابی شاهمیری


عوارض کوله‌سیستکتومی به روش‌های باز و لاپاراسکوپیک در افراد بالای 50 سال

دوره 33، شماره 333، خرداد و تیر 1394، صفحه 669-675

علی‌اصغر درزی؛ سیدرضا مدرس؛ سیدرضا هاشمی؛ آرشیا یزدانی؛ بهمن فرهنگی؛ عسگری نورباران؛ سمیرا طهماسبی‌پور؛ ندا امانی