کلیدواژه‌ها = Multidetector computed tomography
رهیافت عملی کاهش دز تابش بیماران در سی‌تی اسکن مولتی دتکتور-128 با استفاده از اصلاح متغیرهای اسکن

دوره 38، شماره 596، آذر و دی 1399، صفحه 769-775

10.22122/jims.v38i596.12854

محمد رضا چوپانی؛ ایرج عابدی؛ مائده محمودی؛ جلال باقری


بررسی فراوانی نسبی Paratracheal Air Cyst در مراجعین بخش Multi-Slice CT Scan بیمارستان الزهرای (س) اصفهان: سال‌های 93-1392

دوره 34، شماره 374، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 197-202

مهدی کرمی؛ حسین مهدیان؛ محمد مومنی


اثر تجویز هم‌زمان عامل محرک کلونی گرانولوسیت و اینترفرون آلفا بر پوکی استخوان

دوره 33، شماره 334، خرداد و تیر 1394، صفحه 703-713

رویا لاری؛ سیما جهانبخشی؛ الهه محمدی؛ علی میرشاهی؛ ناصر مهدوی شهری؛ علی مقیمی