کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
تأثیر عصاره‌ی گیاهان دارویی بر روی کرم‌های انگلی: یک مطالعه‌ی مروری نظام‌مند

دوره 37، شماره 525، خرداد و تیر 1398، صفحه 462-474

10.22122/jims.v37i525.11631

کورش چراغی‌پور؛ عباس مریدنیا؛ محمدرضا شریفی؛ محمدعلی محقق؛ صیاد خانی‌زاده؛ مرتضی نورمحمدی؛ حامد کلانی


بررسی اثر بهبود دهنده‌ی عصاره‌ی چای سبز بر سمیت کلیوی

دوره 34، شماره 385، مرداد و شهریور 1395، صفحه 642-648

حمید نصری؛ سمانه خدادادی؛ میترا مرادی؛ علی احمدی؛ گلنوش کوهی؛ محمود رفیعیان کوپایی


مروری بر خواص ضد قارچی برخی از گیاهان دارویی

دوره 33، شماره 337، مرداد و شهریور 1394، صفحه 865-873

رسول محمدی؛ رضا روزبهانی