کلیدواژه‌ها = سرطان سر و گردن
مقایسه‌ی دوز حلزون گوش در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن تحت درمان با رادیوتراپی سه بعدی انطباقی و توموتراپی حلزونی

دوره 41، شماره 710، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 124-130

10.48305/jims.v41.i710.0124

حسین رست؛ سیمین همتی؛ ناهید شامی؛ محسن صائب؛ محمدباقر توکلی


اثرات راهبردهای درمانی و اطلاعات دموگرافیکی روی احتمال عوارض بافت‌های طبیعی در رادیوتراپی سر و گردن از طریق مدل Lyman

دوره 33، شماره 339، مرداد و شهریور 1394، صفحه 945-954

نصراله جباری؛ سیدرضا موسوی؛ امید اثناعشری؛ مهدی اقدسی؛ حمیدرضا خلخالی