کلیدواژه‌ها = گونه‌های Candida
اثر نانوکورکومین دندروزومی بر بیان ژن CaMCA1 کد کننده‌ی متاکاسپاز در گونه‌های Candida و نقش احتمالی آن در ایجاد مرگ سلولی

دوره 34، شماره 394، مهر و آبان 1395، صفحه 933-939

فرزاد کتیرائی؛ اسماعیل بابایی؛ عادل قادری؛ جواد اشرفی هلان


شناسایی گونه‌های کاندیدا در دهان افراد مصرف کننده‌ و غیر مصرف کننده‌ی سیگار

دوره 33، شماره 362، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2105-2110

محمدرضا جواهری؛ فائزه محمدی؛ مصطفی چادگانی‌پور؛ شهرام نکوئیان؛ پروین دهقان


شناسایی مولکولی گونه‌های Candida در بیماران مبتلا به Candidiasis در بیرجند با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و برش آنزیمی

دوره 33، شماره 359، آذر و دی 1394، صفحه 1986-1993

تکتم بخشی؛ سمیرا سالاری؛ علی ناصری؛ ایرج اسفندیارپور؛ محمد علی محمدی؛ پویا قاسمی‌نژاد آلمانی