کلیدواژه‌ها = عملکرد شناختی
ارتباط طول مدت شیفت با عملکرد شناختی و کیفیت زندگی متخصصان طب اورژانس

دوره 39، شماره 645، 1400، صفحه 763-770

10.22122/jims.v39i645.14223

مهدی نصر اصفهانی؛ شموئیل یروشالمی؛ مهرداد اسماعیلیان


بررسی و مقایسه‌ی عملکردهای شناختی و اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیا و دوقطبی

دوره 37، شماره 520، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 270-277

10.22122/jims.v37i520.11149

بهروز افشاری؛ کیامرث خضریان؛ علی فقیهی


تأثیر استروژن‌درمانی بر اختلال عملکرد شناختی ناشی از تخریب هسته‌ی قاعده‌ای مگنوسلولاریس: مدل حیوانی بیماری آلزایمر

دوره 34، شماره 370، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 64-73

ندا دبیر؛ احمد علی معاضدی؛ عباس حق‌پرست؛ لطف اله خواجه‌پور؛ محمدرضا آخوند