کلیدواژه‌ها = بیمارستان
رضایت شغلی پرسنل مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان و عوامل مؤثر بر آن در سال‌های 97-1396

دوره 38، شماره 565، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 99-106

10.22122/jims.v38i565.12456

علیرضا صفاییان؛ شادی جهانبخشی؛ سید محمد فاطمی؛ فیروزه عباسی


بررسی میزان و علل مرگ و میر بیمارستانی کودکان زیر 5 سال بستری شده در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان در سال‌های 96-1391

دوره 37، شماره 556، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1361-1368

10.22122/jims.v37i556.12187

مهریار مهرکش؛ رسول کرمانی؛ رویا سادات حسینی‌فرد؛ ندا مستوفی‌زاده؛ سیلوا هوسپیان


بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده‌ی کاندیدوری در بیماران بستری در بخش نفرولوژی بیمارستان لبافی‌نژاد تهران

دوره 35، شماره 450، آذر و دی 1396، صفحه 1364-1369

محسن آزاد؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ پروین دهقان؛ رسول محمدی


بررسی فراوانی نسبی پذیرش و سرانجام سالمندان بستری شده در اورژانس مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)

دوره 32، شماره 295، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1186-1196

پرویز کاشفی؛ حسین دارابی؛ علی مهرابی کوشکی


فراوانی بثورات پوستی دارویی در بخش پوست بیمارستان‌های تهران

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3059-3064

ساویز ساغری؛ میرهادی عزیزجلالی


غلظت آئروسل‌های بیولوژیکی در بخش‌های مختلف بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 29، شماره 149، مهر و آبان 1390، صفحه 1028-1036

حشمت‌اله نورمرادی؛ مهناز نیک‌آئین؛ محمد مهدی امین؛ مریم حاتم‌زاده