کلیدواژه‌ها = رانیتیدین
مقایسه‌ی تأثیر پنتوپرازول و رانیتیدین بر سطح سرمی منیزیم در کودکان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 35، شماره 420، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 157-162

محمدرضا حبیب‌زاده؛ امیر شفا؛ الهه منصوری؛ حسین محجوبی‌پور


مقایسه‌ی اثر پنتوپرازول و رانیتیدین در پیش‌گیری از بروز عوارض گوارشی بعد از عمل در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر

دوره 34، شماره 376، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 270-276

غلامرضا معصومی؛ فاطمه فرح‌بخش؛ مهران شاه‌ زمانی؛ امیر میرمحمد صادقی