کلیدواژه‌ها = بلوغ
مقایسه‌ی نتایج درمانی اسکولیوز با منشأ ناشناخته در نوجوانان به دو روش Hybrid Fixation و All-Pedicle-Screw

دوره 36، شماره 491، مهر و آبان 1397، صفحه 930-936

10.22122/jims.v36i491.8888

محمدرضا اعتمادی‌فر؛ پویا رجب‌زاده؛ هادی روان‌بد


بررسی عوامل خطر Multiple Sclerosis اطفال در استان اصفهان: با تمرکز ویژه بر نقش بلوغ

دوره 35، شماره 424، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 335-339

مسعود اعتمادی‌فر؛ پدرام معینی؛ ساناز معصومی؛ امین باقری قلعه سلیمی؛ علی علوی؛ محبوبه فریدن اصفهانی


مروری بر نیازهای آموزشی بهداشت باروری و جنسی نوجوانان ایرانی

دوره 34، شماره 412، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1563-1572

معصومه سیمبر؛ شیوا علیزاده؛ محبوبه حاجی‌فقها؛ سمیرا گلعذار