کلیدواژه‌ها = الکتروکاردیوگرافی
تأثیر تمرینات در آب بر QT قلبی بر روی بیماران مبتلا به اختلال هول (Panic)

دوره 35، شماره 452، آذر و دی 1396، صفحه 1483-1489

شیوا علمازاده؛ خسرو ابراهیم؛ فرشاد غزالیان؛ مجید برکتین


استخراج ویژگی از سیگنال‌های الکتروکاردیوگرافی و وکتورکاردیوگرافی و مقایسه و ارزیابی آن‌ها

دوره 35، شماره 422، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 256-262

علیرضا مهری دهنوی؛ آسیه میرکاظمی؛ محدثه بهجتی