کلیدواژه‌ها = اختلال عملکرد جنسی
کاربرد طب مکمل برروی عملکرد جنسی زنان یائسه: : مرور سیستماتیک

دوره 41، شماره 724، مرداد و شهریور 1402، صفحه 496-510

10.48305/jims.v41.i724.0496

فهیمه طاحونه یان گل خطمی؛ دینا ابادی باویل؛ مژده بنائی


عوامل پیش‌گویی‌ کننده‌ی اختلال عملکرد جنسی زنان باردار منتخب شهر تهران

دوره 37، شماره 522، خرداد و تیر 1398، صفحه 328-334

10.22122/jims.v37i522.11507

طیبه درونه؛ زهره شیخان؛ مرضیه ساعی قره‌ناز؛ فاطمه جلالی چیمه؛ فرحناز خلوصی؛ ملیحه نصیری؛ گیتی ازگلی


اثربخشی افزودن مداخلات درمان جنسی PLISSIT به داروی بوپروپیون بر اختلال عملکرد جنسی و رضایت زناشویی مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون

دوره 36، شماره 488، مرداد و شهریور 1397، صفحه 814-822

10.22122/jims.v36i488.10298

کورش شیرانی؛ مهرداد صالحی؛ میترا ملایی‌نژاد؛ معصومه صفایی؛ بهزاد مهکی


تأثیر مشاوره‌ی جنسی بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد جنسی زنان باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

دوره 35، شماره 435، مرداد و شهریور 1396، صفحه 739-748

بهناز نجاتی؛ فریده کاظمی؛ سیده زهرا معصومی؛ پریسا پارسا؛ منوچهر کرمی؛ عذرا مرتضوی


بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D و شدت افسردگی با عملکرد جنسی در نمونه‌ای از زنان ایرانی در سال 1395

دوره 35، شماره 430، خرداد و تیر 1396، صفحه 558-564

فاطمه جلالی چیمه؛ طیبه درونه؛ گیتی ازگلی؛ ملیحه نصیری؛ محمدرضا وفا