کلیدواژه‌ها = خواب
بررسی ارتباط کیفیت خواب با شاخص توانایی شغلی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396

دوره 37، شماره 527، خرداد و تیر 1398، صفحه 542-547

10.22122/jims.v37i527.8571

احمد محمودیان؛ کیوان ایران‌نژاد؛ علیرضا مرتضوی؛ نرگس معتمدی


ارتباط کمبود ویتامین D با کیفیت خواب در بیماران دیالیز صفاقی

دوره 35، شماره 446، مهر و آبان 1396، صفحه 1192-1196

زهراالسادات مرتضوی؛ علی غلامرضایی؛ مژگان مرتضوی؛ بابک امرا


بررسی ارتباط میزان فعالیت فیزیکی و اختلالات خواب در دانشجویان غیر پزشکی

دوره 35، شماره 444، مهر و آبان 1396، صفحه 1101-1106

نسیم نمیرانیان؛ غزال حسن‌پور؛ وحید سیدمعلمی؛ محمود وکیلی