کلیدواژه‌ها = شادکامی
تأثیر آموزش هوش معنوی بر شادکامی و کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی

دوره 41، شماره 727، مرداد و شهریور 1402، صفحه 575-583

10.48305/jims.v41.i727.0575

فرزانه فرساد اسدی؛ شهنام ابوالقاسمی؛ مهدی شفیعی ثابت


شادکامی در کارکنان بخش سلامت: برخی عوامل زمینه‌ای و شغلی مرتبط با آن

دوره 32، شماره 309، آذر و دی 1393، صفحه 1897-1906

نادر رجبی گیلان؛ رامین قاسمی؛ سهیلا رشادت؛ علیرضا زنگنه