کلیدواژه‌ها = شخصیت
رابطه‌‌ی‌ بین ادراک بیماری، متغیرهای شخصیتی و پیروی از درمان در بیماران سکته‌ی قلبی

دوره 37، شماره 560، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1454-1461

10.22122/jims.v37i560.12815

رضا باقریان سرارودی؛ غلامحسین احمدزاده؛ مهسا بهرامی‌نژاد


بررسی و مقایسه‌ی صفات شخصیتی در بیماران مبتلا به زگیل تناسلی و افراد سالم

دوره 37، شماره 540، مهر و آبان 1398، صفحه 1019-1025

10.22122/jims.v37i540.11392

آرزو مرادی؛ سید کاظم رسول‌زاده طباطبایی؛ مهدی رزم‌آرا؛ عمادالدین دارچینی مراغه؛ مریم سعیدی؛ وحید مشایخی