کلیدواژه‌ها = واکسیناسیون
مروری بر پیامدهای بارداری در زنان باردار واکسینه شده علیه کووید-19

دوره 40، شماره 687، مهر و آبان 1401، صفحه 718-728

10.48305/jims.v40.i687.0718

فرشته قهرمانی؛ لیلا علیزاده؛ مرجان هوایی؛ الناز حاجی رفیعی؛ سیده مریم خلیلی؛ گیتی ازگلی؛ ماهرخ دولتیان


بررسی کارایی واکسن آنفلوانزا و عوامل مؤثر در پذیرش تزریق واکسن در کارکنان بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال 1397

دوره 38، شماره 592، مهر و آبان 1399، صفحه 686-693

10.22122/jims.v38i592.12812

آناهیتا بابک؛ محمدرضا عبداله‌زاده؛ منیژه شمس؛ علیرضا صفائیان