کلیدواژه‌ها = Allium
اثر ضد قارچی فراکسیون جداسازی شده از عصاره‌ی آلیوم هیرتیفولیوم بر کاندیدیازیس واژینال در مقایسه با کلوتریمازول: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دوسوکور

دوره 40، شماره 693، آذر و دی 1401، صفحه 873-879

10.48305/jims.v40.i693.0873

منصور امین؛ سوسن اکرمی؛ مریم جمالان؛ راضیه محمد جعفری؛ فتح الله غلامی بروجنی؛ فاطمه مقصودی؛ مصطفی جمالان


اثرات سمیت سلولی و القای آپوپتوز توسط عصاره‌های گیاه Allium Giganteum بر رده‌های سلولی MCF-7 و HeLa

دوره 39، شماره 636، 1400، صفحه 578-583

10.22122/jims.v39i636.14126

فاطمه حسین‌زاده؛ مسعود صادقی دینانی؛ علی جهانیان نجف‌آبادی