کلیدواژه‌ها = نگرش
تأثیر مداخلات آموزشی بر دانش و نگرش نوجوانان در مورد واکسن پاپیلوما ویروس انسانی: یک مطالعه‌ی مروری نظام‌مند

دوره 37، شماره 553، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1298-1312

10.22122/jims.v37i553.12373

مژده بنائی؛ معصومه سیمبر؛ ساناز صفرزاده؛ حدیث شاه‌رحمانی؛ اعظم خیابانی


ارزیابی و مقایسه‌ی میزان دانش، نگرش و عملکرد بهداشت خواب در دانشجویان دانشگاه‌های مختلف شهر اصفهان

دوره 37، شماره 519، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 228-236

10.22122/jims.v37i519.11266

غلامرضا خیرآبادی؛ محمدجواد طراحی؛ مجتبی نیک‌افکار؛ نیما عریضی؛ تورج شیخانی؛ غزاله شیخانی


بررسی دانش و نگرش مردم اصفهان نسبت به عوامل مسمومیت‌زا در هفته‌ی پیش‌گیری از مسمومیت‌ها

دوره 37، شماره 515، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 80-85

10.22122/jims.v37i515.11346

راضیه یزدی زهرانی؛ ابوالفضل طاهری؛ امین درستکار؛ شیما بخشش؛ مولود راکی شیرزاد؛ رخساره معمار


بررسی نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی استان اصفهان به مواد اعتیادآور و ارتباط آن با عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

دوره 36، شماره 479، خرداد و تیر 1397، صفحه 494-501

10.22122/jims.v36i479.9895

حوریه انصاری؛ زیبا فرج‌زادگان؛ صبحی الدیرانی؛ کمال حیدری؛ راضیه امیدی؛ زهرا امینی؛ توحید جعفری کشکی


بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در خصوص آلودگی به شپش

دوره 36، شماره 474، خرداد و تیر 1397، صفحه 324-330

10.22122/jims.v36i474.9883

زهرا دانا سیادت؛ آرمین‌دخت شاه ثنایی؛ علیرضا پاکدل


بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی تهران در خصوص تجویز و مصرف منطقی دارو

دوره 36، شماره 469، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 156-167

10.22122/jims.v36i469.8793

بیتا شهرامی؛ ملیحه شاه‌بالایی؛ علی حمزه‌زاده؛ منصور رستگارپناه


بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر

دوره 33، شماره 329، خرداد و تیر 1394، صفحه 429-441

سید سعید مظلومی محمودآباد؛ شکیبا زاهد؛ مریم امامی؛ مجید برکتین؛ حسین شهنازی؛ بهزاد مهکی


بررسی نگرش پزشکان جامعه درباره‌ی اخلاق پزشکی

دوره 33، شماره 325، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 242-251

قدرت اله مومنی؛ ندا یاوری؛ مریم قاسمی


بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان در مورد راه‌های پیشگیری از سالک در منطقه‌ی هیپراندمیک پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 1962-2970

صدیقه صابری؛ احمد رضا زمانی؛ ندا معتمدی؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ فریبا جعفری؛ عزت الله رحیمی؛ سید حسین حجازی


بررسی تطبیقی دانش، نگرش و عملکرد مختصصین اطفال و پزشکان عمومی نسبت به عفونت ادراری اطفال

دوره 29، شماره 168، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2457-2467

آلاله قیصری؛ غلامرضا قاسمی‌ تودشکچویی؛ ریحانه جان نثاری؛ نیکو یمانی؛ علیرضا مریخی


نگرش دانشجویان مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نسبت به روان‌پزشکی و تمایل آن‌ها برای ادامه تحصیل در این رشته

دوره 29، شماره 165، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2177-2186

غلامرضا قاسمی‌ تودشکچوئی؛ مقداد رحمانی؛ مسعود نیک فرجام


نگرش پزشکان و بیماران ایرانی در مورد نحوه‌ی بیان حقیقت به بیماران مبتلا به سرطان

دوره 29، شماره 143، مرداد و شهریور 1390، صفحه 752-760

احمدرضا زمانی؛ آرمیندخت شاه ثنایی؛ شیما کیوان؛ سیمین همتی


دانش، نگرش و عملکرد نسبت به عوامل خطرزای استروک در اصفهان

دوره 29، شماره 137، خرداد و تیر 1390، صفحه 495-504

سید علی موسوی؛ علی مهرابی کوشکی؛ بهناز شجاعی؛ گیلگیتی کرار حسین


بررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استانداردبررسی دانش، نگرش و عملکرد جراحان و دستیاران رشته‌های جراحی در زمینه‌ی احتیاطات استاندارد

دوره 28، شماره 115، آذر و دی 1389، صفحه 940-946

بهروز عطایی؛ مهرداد عسگریان؛ عباسعلی جوادی؛ فرزین خوروش؛ آناهیتا بابک؛ زهرا امینی پزوه؛ انیس بستاکیان