کلیدواژه‌ها = زنان
میزان رضایت جنسی در زوجین نابارور با علت ناباروری زنانه و عوامل مرتبط با آن

دوره 38، شماره 599، آذر و دی 1399، صفحه 842-848

10.22122/jims.v38i599.13526

نیلوفر علی‌منش؛ زهره کشاورز؛ هدیه ریاضی؛ زهرا حیدر؛ ملیحه نصیری


اختلال عملکرد جنسی پس از زایمان در زنان ایرانی و عوامل مرتبط با آن: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 37، شماره 546، آذر و دی 1398، صفحه 1149-1161

10.22122/jims.v37i546.12374

مرضیه ساعی قره‌ناز؛ مژده بنایی؛ ویدا قاسمی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ اعظم خیابانی؛ معصومه عابد؛ گیتی ازگلی


تأثیر حذف نوسان اندام فوقانی بر جابه‌جایی سه بعدی مرکز جرم بدن در حین راه رفتن

دوره 37، شماره 543، مهر و آبان 1398، صفحه 1088-1091

10.22122/jims.v37i543.12400

راضیه یوسفیان ملا؛ حیدر صادقی؛ فرزام فرهمند؛ محمدعلی آذربایجانی


عوامل پیش‌گویی‌ کننده‌ی اختلال عملکرد جنسی زنان باردار منتخب شهر تهران

دوره 37، شماره 522، خرداد و تیر 1398، صفحه 328-334

10.22122/jims.v37i522.11507

طیبه درونه؛ زهره شیخان؛ مرضیه ساعی قره‌ناز؛ فاطمه جلالی چیمه؛ فرحناز خلوصی؛ ملیحه نصیری؛ گیتی ازگلی


تأثیر برنامه‌ی آموزشی مهارت کنترل خشم بر زنان در معرض خشونت خانگی: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای

دوره 37، شماره 516، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 119-124

10.22122/jims.v37i516.11200

سید احمد محمودیان؛ پرستو گلشیری؛ سیده مینو جوانمرد؛ ناهید گرامیان؛ شهره اخوان طاهری


بررسی عملکرد غربالگری سرطان پستان و ارتباط آن با باورهای غربالگری سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دوره 36، شماره 500، آذر و دی 1397، صفحه 1234-1241

10.22122/jims.v36i500.10790

مرضیه ساعی قره ناز؛ حمیده محدثی؛ معصومه عابد؛ طیبه درونه؛ فاطمه سلمانی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ ویدا قاسمی؛ گیتی ازگلی


پیش‌گویی کننده‌های غیر زیستی میل جنسی در زنان دارای اختلال علاقه و برانگیختگی جنسی

دوره 36، شماره 470، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 201-208

10.22122/jims.v36i470.9501

گیتی ازگلی؛ معصومه سیمبر؛ محمدعلی بشارت


تأثیر مهارت‌های ارتباطی زنان بر خشونت خانگی از سوی همسران

دوره 35، شماره 444، مهر و آبان 1396، صفحه 1080-1087

حوریه انصاری؛ پرستو گلشیری؛ سیده رکسانا مستجاب‌الدعواتی


بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D و شدت افسردگی با عملکرد جنسی در نمونه‌ای از زنان ایرانی در سال 1395

دوره 35، شماره 430، خرداد و تیر 1396، صفحه 558-564

فاطمه جلالی چیمه؛ طیبه درونه؛ گیتی ازگلی؛ ملیحه نصیری؛ محمدرضا وفا


تعدیل مصرف مواد غذایی و کاهش ابتلا به سرطان پستان: یک پژوهش مروری

دوره 34، شماره 386، مرداد و شهریور 1395، صفحه 683-691

محبوبه حاجی فقها؛ پروین میرمیران؛ شیوا علیزاده


بررسی ارتباط الگوهای غذایی و سندرم متابولیک در زنان 49-15 ساله

دوره 33، شماره 322، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 70-81

حمیدرضا براهیمی؛ احمد اسماعیل‌زاده؛ فرزاده رجائی؛ اکبر حسن‌زاده؛ ام‌البنین کافشانی


توزیع فراوانی علایم یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

دوره 31، شماره 254، مهر و آبان 1392، صفحه 1540-1547

احمدرضا زمانی؛ سید محمد صحافی؛ پروین قلع‌ریز؛ مهدی خزائی


آیا بین عملکرد خانواده و خود مراقبتی سلامت در زنان رابطه وجود دارد؟

دوره 29، شماره 166، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2253-2261

پرستو گلشیری؛ غلامحسین صدری؛ زیبا فرج زادگان؛ معصومه سادات صحافی؛ آرش نجیمی