کلیدواژه‌ها = آپاندیسیت
بررسی ارزش تشخیصی نقطه‌ی طب سوزنی Lanwei جهت تشخیص آپاندیسیت حاد

دوره 33، شماره 363، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2172-2178

مهران رضوانی؛ هلیا عمیدی؛ سید مرتضی حیدری؛ سید علیرضا حسینی؛ رضا اشراقی سامانی


گزارش یک مورد آپاندیسیت حاد با آپاندیس طویل

دوره 29، شماره 168، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2534-2539

خسرو ستایشی؛ بهنام رضا مخصوصی؛ آزاده حیدرپور