کلیدواژه‌ها = سلامت روانی
مروری بر شاخص‌های سلامت روان در مطالعات داخلی

دوره 36، شماره 470، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 209-215

10.22122/jims.v36i470.9167

فرزانه قاسمی؛ امراله ابراهیمی؛ راحله سموعی


تأثیر فعالیت بدنی منظم بر سلامت روان سالمندان شهرکرد

دوره 29، شماره 161، آذر و دی 1390، صفحه 1805-1814

سیده صالحه مرتضوی؛ حسن افتخار اردبیلی؛ سید رضا اسحاقی؛ رضا درعلی؛ مرضیه شاه سیاه؛ سعیده بطلانی