کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی
تشخیص سرطان دهانه‌ی رحم در تصاویر پاپ اسمیر با استفاده از ویژگی‌های بافتی و هندسی

دوره 38، شماره 583، مرداد و شهریور 1399، صفحه 489-493

10.22122/jims.v38i583.12598

حمید حسین‌آبادی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ اردشیر طالبی؛ محمدرضا مومن‌زاده؛ علیرضا ورد