کلیدواژه‌ها = مرور نظام‌مند
توان‌بخشی از راه دور در پاسخ به بحران همه‌گیری کووید-19: مروری نظام‌مند از شواهد موجود

دوره 40، شماره 678، مرداد و شهریور 1401، صفحه 498-508

10.48305/jims.v40.i678.0498

سیده فاطمه موسوی بایگی؛ مرضیه راعی مهنه؛ معصومه سرباز؛ ریحانه نوروزی؛ خلیل کیمیافر


ارتباط بین دریافت واکسن آنفلوانزا با بستری شدن در بیمارستان و میرایی کلی در سالمندان: مطالعه‌ی مروری نظام‌مند و متاآنالیز

دوره 39، شماره 652، بهمن و اسفند 1400، صفحه 934-943

10.22122/jims.v39i652.14356

نیلای رضایی توابع؛ سلیمان خیری؛ معصومه موسوی؛ عبداله محمدیان هفشجانی


تأثیر عصاره‌ی گیاهان دارویی بر روی کرم‌های انگلی: یک مطالعه‌ی مروری نظام‌مند

دوره 37، شماره 525، خرداد و تیر 1398، صفحه 462-474

10.22122/jims.v37i525.11631

کورش چراغی‌پور؛ عباس مریدنیا؛ محمدرضا شریفی؛ محمدعلی محقق؛ صیاد خانی‌زاده؛ مرتضی نورمحمدی؛ حامد کلانی


بررسی تأثیر فیتواستروژن‌ها بر علایم یائسگی: یک مرور نظام‌مند

دوره 36، شماره 477، خرداد و تیر 1397، صفحه 446-459

10.22122/jims.v36i477.9503

زهره کشاورز؛ سمیرا گلعذار؛ محبوبه حاجی فقها؛ شیوا علیزاده