کلیدواژه‌ها = کودک
مقایسه‌ی ویژگی‌های روانی- رفتاری کودکان قبل و بعد از جراحی آدنوتانسیلکتومی

دوره 40، شماره 666، خرداد و تیر 1401، صفحه 209-216

10.48305/jims.v40.i666.0209

رحیم داوری؛ نادر اعیادی؛ وحید حیدری؛ بهنام مولائی


بررسی اثربخشی نرم‌افزار واقعیت مجازی بر بهبود فوبیای خون- تزریق در کودکان و نوجوانان

دوره 36، شماره 468، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 111-117

10.22122/jims.v36i468.8792

مصطفی نجفی؛ سید احمدرضا رضیان؛ حسین گراوند؛ شهلا آکوچکیان


رفتارهای تغذیه‌ای نامطلوب در کودکان و نوجوانان استان اصفهان در سال 1394

دوره 35، شماره 460، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1812-1822

10.22122/jims.v35i460.8915

آناهیتا بابک؛ زیبا فرج زادگان؛ محمد رضا مساح؛ کمال حیدری؛ راضیه امیدی؛ آرمین‌دخت شاه‌ثنایی


بررسی عوارض سدیم والپروات در کودکان 15-2 ساله‌ی مبتلا به صرع و میگرن

دوره 34، شماره 387، مرداد و شهریور 1395، صفحه 707-711

امید یقینی؛ جعفر نصیری؛ پریسا نصر اصفهانی


بررسی رابطه‌ی کمبود پتاسیم و وجود برخی عوامل خطرساز در بروز تشنج ناشی از تب در شیرخواران و کودکان 6 ماهه تا 6 ساله

دوره 32، شماره 290، مرداد و شهریور 1393، صفحه 957-968

سعیده ترویج اسلامی؛ حسین نصیریان؛ زهرا بهزاد نسب


مقایسه‌ی رشد و تکامل در کودکان مبتلا به Infrequent voiding با کودکان سالم

دوره 32، شماره 281، خرداد و تیر 1393، صفحه 477-485

پارسا یوسفی چایجان؛ فاطمه دره؛ علی احمد گودرزی؛ حسن طاهراحمدی؛ مهدیه نظیری


بررسی کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک در شهر اصفهان با استفاده از پرسشنامه هایPedsQl Tm4.0 Generic Core

دوره 31، شماره 229، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 323-331

آلاله قیصری؛ زیبا فرج‌زادگان؛ گلنوش شاهوردی؛ علیرضا مریخی؛ یحیی مدیحی


گواتر و شاخص توده‌ی بدنی: آیا ارتباطی بین این دو در کودکان ساکن اصفهان و سمیرم وجود دارد؟

دوره 29، شماره 162، آذر و دی 1390، صفحه 1891-1897

سیدعلی سنبلستان؛ نوشین خلیلی؛ مهین ‌هاشمی‌پور


شیوع سردرد در دانش آموزان 11 تا 18 سال شهر اصفهان

دوره 29، شماره 149، مهر و آبان 1390، صفحه 1046-1054

امید یقینی؛ توران محمودیه؛ شادی بهفر؛ مریم علوی راد؛ راضیه قربانی؛ بهاره پویا