کلیدواژه‌ها = آموزش از راه دور
مدیریت برنامه‌ی درسی آموزش مجازی در پاندمی کووید-19

دوره 40، شماره 688، مهر و آبان 1401، صفحه 738-742

10.48305/jims.v40.i688.0738

نفیسه حسینی؛ شهرزاد شهیدی؛ مریم آویژگان


تأثیر آموزش آزمایش‌های غربالگری به صورت انیمیشن بر سطح اضطراب و نگرانی زنان باردار

دوره 39، شماره 626، 1400، صفحه 363-369

10.22122/jims.v39i626.14054

الهام مجلسی؛ علی نویدیان؛ مریم نوایی؛ مصطفی منتظر ظهوری


بررسی تأثیر برنامه‌ی آموزش از راه دور بر دانش و نگرش پزشکان عمومی متقاضی خدمت در برنامه‌ی پزشک خانواده در مناطق شهری استان اصفهان

دوره 34، شماره 411، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1496-1506

رضا خدیوی؛ شهاب‌الدین میلانی؛ مریم کریمی خوزانی؛ نرگس معتمدی؛ طاهره مقدس