کلیدواژه‌ها = Magnetic Resonance Imaging
بررسی فراوانی تصویربرداری مناسب با استفاده از آزمون تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر (س) شهرکرد در سال 1396

دوره 38، شماره 565، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 107-114

10.22122/jims.v38i565.12649

نیلوفر صادقی؛ حسین اعظمی؛ الهام رئیسی؛ کیمیا حسینی؛ محمدعلی دیانی؛ نیلوفر لله گانی


مقایسه‌ی روش تصویربرداری حساسیت مغناطیسی با روش افزایش کنتراست در تشخیص پلاک‌های فعال Multiple Sclerosis با سیستم MRI 5/1 تسلا

دوره 37، شماره 538، مهر و آبان 1398، صفحه 931-936

10.22122/jims.v37i538.12221

رضوان افکنده؛ ایرج عابدی؛ احمد شانئی؛ مسعود ربانی؛ سیامک شمسیان


بررسی ارتباط اختلالات شناختی با زاویه‌ی هایپوکامپال در بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis

دوره 37، شماره 531، مرداد و شهریور 1398، صفحه 680-686

10.22122/jims.v37i531.11976

آذین شایگان‌فر؛ مسعود اعتمادی‌فر؛ نفیسه نصر؛ شکوفه موسوی


بررسی الگوی توزیع چربی کبد با استفاده از روش تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) در بیماران کبد چرب غیر الکلی

دوره 36، شماره 502، آذر و دی 1397، صفحه 1314-1320

10.22122/jims.v36i502.10617

منصور ذبیح‌زاده؛ زهرا فرزانگان؛ محمد مومن غریب‌وند؛ عظیم معتمدفر؛ مظفر ناصرپور


درمان حاملگی سرویکال با حفظ باروری: گزارش مورد

دوره 35، شماره 453، آذر و دی 1396، صفحه 1546-1549

10.22122/jims.v35i453.8472

آمنه منصوری؛ الهه بهرامی وزیر؛ زهرا مهدی‌زاده تورزنی


طراحی و ساخت فانتوم چهار بعدی ریه برای بررسی حرکت تومور در حین تنفس در پرتودرمانی با استفاده از تصویربرداری رزنانس مغناطیسی

دوره 33، شماره 333، خرداد و تیر 1394، صفحه 631-642

زهرا اکملی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ محمدامین مصلح شیرازی؛ میلاد برادران قهفرخی؛ نادر فلاحیان؛ صادق شرکت


تعداد و حجم پلاک‌های دمیلینه ممکن است پاسخ به درمان بیماران اسکلروز مولتیپل را پیش‌گویی نماید

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1341-1346

علی حکمت نیا؛ مسعود اعتمادی فر؛ امیر حسین قضاوی؛ فرزانه حکمت نیا؛ امیر رضا رادمرد؛ سید محمد امیر شاه کرمی