کلیدواژه‌ها = تمرین
بررسی مقایسه‌ای تأثیر تمرینات اصلاحی و Taping بر اصلاح وضعیت سر به جلو در دانش‌آموزان دختر

دوره 37، شماره 534، مرداد و شهریور 1398، صفحه 784-791

10.22122/jims.v37i534.11941

سارا جهانبخش نیک؛ یحیی سخنگویی؛ مبین مرادی سمسانی


تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر شاخص‌های آپوپتوزی مردان جوان

دوره 36، شماره 489، مهر و آبان 1397، صفحه 845-852

10.22122/jims.v36i489.10268

فهیمه مرادیان؛ پروانه نظرعلی؛ رستم علی‌زاده


اثر حفاظتی 6 هفته تمرین اختیاری بر آپوپتوز کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در Ratهای مدل سالمندی

دوره 36، شماره 465، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 14-21

10.22122/jims.v36i465.9390

مینو دادبان شهامت؛ ولی‌اله دبیدی روشن؛ تورج فرازمندفر


مقایسه‌ی ‌اثر تمرین در آب و خشکی بر تعادل و کیفیت زندگی مبتلایان به پارکینسون

دوره 33، شماره 348، مهر و آبان 1394، صفحه 1391-1402

ابراهیم صادقی؛ غلامرضا شریفی؛ احمد چیت‌ساز؛ رضا شاه‌محمدی