کلیدواژه‌ها = کتامین
مقایسه‌ی اثر افزودن کتامین به سدیم تیوپنتال و پروپوفول بر کیفیت آرام‌بخشی در جراحی آب مروارید با فیکوامولسیفیکاسیون تحت بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی داخل وریدی

دوره 42، شماره 757، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 104-112

10.48305/jims.v42.i757.0104

سید مرتضی حیدری زواره‌ای؛ داریوش مرادی فارسانی؛ سیدعلی اکبر مرتضوی؛ فاطمه سادات آل ابطحی


مقایسه‌ی تأثیرکتامین و پاراستامول در ترکیب با مورفین بر شدت درد پس از عمل جراحی لامینکتومی

دوره 40، شماره 676، مرداد و شهریور 1401، صفحه 443-450

10.48305/jims.v40.i676.0443

گلناز نصوحی؛ کامران توکل؛ پیروز بصیری؛ آتنا خیام باشی؛ مهدی ایزدی زمان آبادی


بررسی اثر کتامین موضعی بر کاهش درد ناشی از تعبیه‌ی رگ وریدی محیطی

دوره 37، شماره 537، مهر و آبان 1398، صفحه 897-902

10.22122/jims.v37i537.12130

فرهاد حیدری؛ ساناز خلیلیان؛ کیهان گلشنی؛ سعید مجیدی‌نژاد؛ بابک معصومی


بررسی تأثیر کتامین و دگزامتازون بر روی فراوانی و شدت سرفه‌ی ناشی از فنتانیل

دوره 36، شماره 468، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 104-110

10.22122/jims.v36i468.8786

ریحانک طلاکوب؛ آناهیتا هیرمن‌پور؛ طاهره غلام‌زاده؛ پریسا جلیلیان‌فر


بررسی مقایسه‌ای اثر دگزامتازون، اندانسترون و کتامین وریدی در پیش‌گیری از لرز پس از عمل جراحی سزارین تحت بیهوشی عمومی

دوره 35، شماره 423، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 310-317

آناهیتا هیرمن‌پور؛ ریحانک طلاکوب؛ ندا محمد صالحی؛ معصومه تقیان


بررسی مقایسه‌ای تأثیر کتامین و استامینوفن وریدی در پیش‌گیری از درد پس از عمل جراحی

دوره 33، شماره 328، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 368-377

مرتضی حیدری؛ مینا احمدی؛ علی مهرابی کوشکی