کلیدواژه‌ها = عناصر کمیاب
سطح سرمی عناصر کمیاب کروم و منگنز در افراد مبتلا به وزوز گوش ذهنی با علت ناشناخته

دوره 33، شماره 340، مرداد و شهریور 1394، صفحه 992-998

کرامت مظفری نیا؛ فرانک یزدخواستی؛ حمیدرضا ابطحی


عناصر کمیاب خونی و شدت بیماری پارکینسون

دوره 32، شماره 308، آذر و دی 1393، صفحه 1870-1878

رخساره معمار؛ احمد چیت‌ساز؛ محمدرضا آقای قزوینی


عوامل مؤثر بر اولین تشنج ناشی از تب در کودکان: مرور ساختار یافته

دوره 32، شماره 289، مرداد و شهریور 1393، صفحه 911-928

محمد مهدی ناصحی؛ محمود موسی‌زاده؛ ساسان ساکت؛ محمد کاظم بخشنده بالی


نقش ریز مغذی‌ها در فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید

دوره 32، شماره 279، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 408-415

سپیده حجازی؛ کامیلا هاشم‌زاده؛ مریم صاحباری