کلیدواژه‌ها = مورفین
مقایسه‌ی تأثیر کتورولاک و مورفین در کنترل درد در بیماران ترومای ستون فقرات در بخش اورژانس: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 37، شماره 528، خرداد و تیر 1398، صفحه 556-563

10.22122/jims.v37i528.10972

علی عبدلی؛ سجاد قهرمانی؛ محمدعلی سیف ربیعی؛ رسول سلیمی؛ بهرام حشمتی


اثر بلوک گیرنده‌های N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) گلوتامات درکورتکس پره‌فرونتال بر تمایل به مورفین در موش صحرایی نر

دوره 34، شماره 400، مهر و آبان 1395، صفحه 1114-1120

صمد جوادی؛ حجت‌اله علایی؛ سیدابراهیم حسینی؛ محمدامین عدالت منش؛ مریم راداحمدی


تأثیر ورزش کوتاه مدت بر علایم ترک اعتیاد در حضور یا عدم حضور ناحیه‌ی mPFC در رت‌های نر وابسته به مورفین

دوره 31، شماره 243، مرداد و شهریور 1392، صفحه 997-1006

وجیهه ساعدی مرغملکی؛ حجت‌اله علایی؛ حمید عزیزی ملک‌آبادی