کلیدواژه‌ها = لیدوکایین
آیا تجویز لیدوکایین در بیماران تحت عمل چشم‌پزشکی، نیاز به داروی هوشبر را حین عمل کاهش می‌دهد؟

دوره 31، شماره 224، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 41-49

حسنعلی سلطانی؛ مریم نصر؛ زهرا دانا سیادت


تهیه‌ی ژل زیست چسب کیتوزان جهت دارورسانی موضعی لیدوکایین

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3093-3103

ژاله ورشوساز؛ فریبا جعفری؛ سارا کریم زاده