کلیدواژه‌ها = گوش داخلی
استفاده از روش ترکیبی برای انجام کاشت حلزون در یک کودک ناشنوا با ناهنجاری مادرزادی گوش داخلی و آناتومی نامناسب گوش میانی: یک گزارش موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.48305/jims.2022.24133.0

طیبه کاظمی؛ امیرحسین بابائی؛ سید بصیر هاشمی